नवरात्र

भारतामध्ये सर्वत्र ह्या नवरात्रामध्ये प्रत्येकाच्या कुलाचाराप्रमाणे कमी-अधिक स्वरूपात पूजा-कृत्य घडते. दुर्गोत्सव हा वर्षातून शरद ऋतू व वसंत ऋतूतही साजरा करण्याची प्रथा असल्याचे काही ग्रंथांतून दिसून येते. दुर्गा देवतेचे महात्म्य भविष्य पुराणात कथन केलेले आढळते.

Please join our telegram group for more such stories and updates.

Books related to नवरात्र


दुर्गा देवी
श्री आर्यादुर्गा देवी महात्म्य
दुर्गापूजा
रेणुका देवी
नवरात्रात करा हे उपाय
नवरात्रोत्सव
श्री दुर्गा सप्तशती
नवरात्र