माहितीचा अधिकार कायदा

माहितीचा अधिकार अधिनियम - २००५ हा कायदा १२ ऑक्टोबर, २००५ रोजी अंमलात आला. मात्र या कायद्यातील काही तरतूदी ताबडतोब अंमलात आणण्यात आल्या उदा. सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या (सरकारी कार्यालये) जबाबदार्या [से. ४(१)], जनमाहिती अधिकारी व सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी यांची पदे [से. ५(१) व से. ५(२)], केंद्रिय माहिती आयोगाची स्थापना (से. १२ व १३), राज्य माहिती आयोगाची स्थापना (से. १५ व १६), कायद्यातून गुप्तचर आणि सुरक्षा संस्थांना वगळणे (से. २४) आणि कायद्यातील तरतूदी अंमलात आणण्यासाठी नियम बनविण्याचा अधिकार (से. २७ व २८).

Please join our telegram group for more such stories and updates.

Books related to माहितीचा अधिकार कायदा


विष्णूच्या आरत्या
वेंकटेश आरती संग्रह
शनिदेवाची आरती
तुळशी आरती संग्रह
शंकराच्या आरत्या
खंडोबा आरती संग्रह
प्रांजल अनिल उदावंत यांचे लेख
गणेशोत्सव
रेणुका देवी
माहितीचा अधिकार कायदा